جان تاریخ 1

جان تاریخ 1

1 سال پیش
تاریخ جان تاریخ
تاریخ جزئی از جان و هویت ماست و خود تاریخ گویی جانی دارد که باید بدور از آفات و زنده و باطراوت بوده و الهام بخش باشد...داستان تاریخ گمشده ما
تمامی حقوق متعلق است به رادیو دوستی © 2021